Girl's Brackets

Class A | Class AA | Class B

Boy's Brackets

Class A | Class AA | Class B

Class B - Huron Arena, Huron SD

(1) Ethan 52
   GAME 1: Thursday, March 7 - 12PM CT
(8) Waverly-South Shore 40

(4) Warner 46
   GAME 2: Thursday, March 7 - 1:45 PM CT
(5) Freeman 53

(2) De Smet 59
   GAME 3: Thursday, March 7 - 6PM CT
(7) White River 44

(3) Corsica - Stickney 61
   GAME 4: Thursday, March 7 - 7:45 PM CT
(6) Ipswich 32

(1) Ethan 44
   GAME 5: Friday, March 8 - 6 PM CT
( 5) Freeman 27

(2) De Smet 64
   GAME 6: Friday, March 8 - 7:45 PM CT
(3) Corsica-Stickney 62

No. 1 Ethan 39
   GAME 7: Saturday, March 9 - 8 PM CT
No. 2 De Smet 49